Informacje o wydawcy


Knelsen GmbH
Am Schlinge 26
33154 Salzkotten
Germany

Telefon: +49 (0)5258 93766 - 95
               +49 (0)5258 93766 - 96
Fax:        +49 (0)5258 93766 - 97

E-Mail: info(at)knelsen.de

Amtsgericht Paderborn, HRB 7355
Ust-IdNr.: DE 237 263 408

zarządzanie

Waldemar Knelsen
Anatoli Knelsen

Właściwe organy nadzorcze

Gewerbe-/Ordnungsamt Salzkotten
Finanzamt Paderborn
NIP: 339 / 5828 / 1100

Knelsen Polska Sp. z o.o.

Polna 9-11
86-031 Osielsko
Polska

Telefon: +48 (0)503-440-251
               +48 (0)503-440-252
E-Mail: biuro(at)knelsen.eu

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydzial Gospodarczy KRS
KRS 0000519429
Regon: 341607838

zarządzanie

Michał Michalowicz
Tomasz Jagoda

Właściwe organy nadzorcze

Kujawsko - Pomorki
Urząd Skarbowy

Wszelkie prawa zastrzeżone

Wszelkie treści opublikowane w tej witrynie (układ graficzny, teksty, zdjęcia, grafiki itd.) są chronione prawem autorskim. Wszelkie wykorzystywanie niedopuszczone przez ustawę o prawie autorskim wymaga wcześniejszej wyraźnej zgody firmy Knelsen GmbH. Ma to zastosowanie w szczególności do powielania, opracowywania, tłumaczenia, zapisywania, przetwarzania oraz przekazywania innym podmiotom zawartości baz danych lub innych mediów bądź systemów elektronicznych. Zapytania należy kierować na adres info(at)knelsen.de. Wszelkie wymienione w witrynie internetowej i ewentualnie chronione przez strony trzecie znaki firmowe i towarowe podlegają w sposób nieograniczony postanowieniom aktualnie obowiązującego prawa do używania znaków zastrzeżonych i prawa do ich posiadania przysługującego konkretnym zarejestrowanym właścicielom.  Jedynie na podstawie zwykłego przywołania nie można wyciągać wniosku, że znak firmowy nie jest chroniony prawami osób trzecich. Firma Knelsen GmbH pragnie we wszystkich publikacjach szanować prawa autorskie do wykorzystanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać samodzielnie opracowywane grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty albo odwoływać się do wolnych od licencji grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów. Wszystkie wymienione w tej witrynie i ewentualnie chronione prawami osób trzecich znaki firmowe i towarowe podlegają w nieograniczonym zakresie zasadom aktualnie obowiązującego prawa do używania znaków zastrzeżonych i prawa do ich posiadania przysługującego konkretnym zarejestrowanym właścicielom. Jedynie na podstawie zwykłego przywołania nie można wyciągać wniosku, że znak firmowy nie jest chroniony przez prawa osób trzecich!

 

Wykluczenie odpowiedzialności w przypadku treści własnych

Treści niniejszej witryny są dobierane i wprowadzane z największą możliwą starannością. Nie można jednak wykluczyć błędów w procesie ich przetwarzania. Prosimy o przekazywanie nam wskazówek i poprawek. Pomimo starannego kontrolowania treści tej witryny nie możemy przyjąć odpowiedzialności za jej prawidłowość, kompletność i aktualność. W szczególności firma Knelsen GmbH nie przyjmuje odpowiedzialności za ewentualne szkody i konsekwencje wynikające z bezpośredniego lub pośredniego wykorzystywania prezentowanych treści.

 

Wykluczenie odpowiedzialności w przypadku linków do treści zewnętrznych

Firma Knelsen GmbH jako oferent treści w odniesieniu do treści własnych, które przygotowuje do wykorzystania, ponosi odpowiedzialność zgodnie z ogólnym ustawodawstwem. Od tych treści własnych należy odróżnić odnośniki do treści udostępnianych przez innych oferentów. Te treści zewnętrzne nie pochodzą od firmy Knelsen GmbH i firma Knelsen GmbH nie ma możliwości wpływania na zawartość witryn stron trzecich. Zawatość witryn stron trzecich, do których kieruje linki firma Knelsen GmbH, nie odzwierciedlają opinii firmy Knelsen GmbH i służą wyłącznie do informowania i prezentowania powiązań. Te stwierdzenia mają zastosowanie do wszystkich linków i odnośników umieszczonych we własnej witrynie internetowej, które zostały utworzone przez firmę Knelsen GmbH. Wyłączną odpowiedzialność za nielegalne, wadliwe lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystywania lub niewykorzystywania tego rodzaju prezentowanych informacji ponosi właściciel przywołanej strony. Podmiot odpowiedzialny za opracowywanie witryny internetowej i zawarte w niej treści zgodnie z § 6 umowy o świadczenie usług medialnych: Opens window for sending email webmaster(at)knelsen.de

 

Uwaga zgodnie z przepisami dotyczącymi internetowego rozstrzygania sporów

Zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy zobowiązani powiadomić konsumentów o istnieniu europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów, która może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów bez konieczności wnoszenia sprawy do sądu. Platformę tworzy Komisja Europejska. Europejską platformę internetowego rozstrzygania sporów można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/odr.

 

Należy jednak pamiętać, że nie jesteśmy przygotowani do udziału w procesie rozstrzygania sporów w ramach europejskiej internetowej platformy rozstrzygania sporów. Proszę użyć naszego adresu e-mail i numeru telefonu powyżej, aby się z nami skontaktować.