Ochrona danych


Ochrona danychBardzo poważnie traktujemy ochronę Twoich danych osobowych i ściśle przestrzegamy zasad określonych w przepisach o ochronie danych. Dane osobowe są gromadzone w tej witrynie tylko w technicznie niezbędnym zakresie. W żadnym wypadku zgromadzone dane nie są sprzedawane ani przekazywane stronom trzecim z innych przyczyn.Poniższe oświadczenie zawiera ogólne informacje o tym, w jaki sposób gwarantujemy tę ochronę i w jakim celu są gromadzone poszczególne rodzaje danych.

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe to wszystkie informacje o Twojej tożsamości, takie jak na przykład Twoje imię i nazwisko czy adres e-mail. Takie dane będą zapisywane tylko wówczas, kiedy je udostępnisz firmie Knelsen GmbH, np. wpisując je do naszego formularza kontaktowego.

 

Wykorzystywanie danych osobowych i ich przekazywanie innym podmiotom

Firma Knelsen GmbH wykorzystuje Twoje dane osobowe wyłącznie w celach związanych z technicznym administrowaniem witryną, aby zapewnić Ci dostęp do konkretnych informacji i innych rodzajów komunikacji. Twoje dane osobowe nie są przekazywane przez firmę Knelsen GmbH stronom trzecim ani wykorzystywane w innym celu.

 

Automatycznie gromadzone informacje

Podczas uzyskiwania przez Ciebie informacji do witryny firmy Knelsen GmbH są automatycznie (czyli nie przez rejestrację) gromadzone ogólne informacje, które nie są danymi osobowymi (np. używana przeglądarka internetowa, liczba odwiedzin, przeciętny czas surfowania, wyświetlone strony). Te informacje są wykorzystywane do zwiększania atrakcyjności oraz udoskonalania treści i funkcjonalności tej witryny. Dalsze wykorzystywanie Twoich danych bądź ich przekazywanie innym podmiotom także nie ma miejsca w tym przypadku.

 

Cookies

Cookies to małe pliki, czasowo zapisywane na twardym dysku Twojego komputera Są one wykorzystywane wyłącznie do uzyskiwania informacji o wykorzystywaniu witryny firmy Knelsen GmbH. Dzięki temu jest możliwe automatyczne ponowne rozpoznanie Twojego komputera przy następnym wywołaniu witryny firmy Knelsn GmbH. Cookies nie uzyskują jednak żadnych danych osobowych, dzięki czemu zapewniona jest ochrona Twojej prywatności. W ustawieniu standardowym Twoja przeglądarka internetowa może automatycznie akceptować cookies. Możesz jednak zawsze zmienić jej ustawienia i korzystać z witryny firmy Knelsen GmbH także bez cookies.

 

Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z programu Google Analytics, czyli usługi analizowania sieci firmy Google-Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje także pliki cookies i przenosi informacje, uzyskiwane przez nie podczas korzystania przez Ciebie z naszej witryny, na serwer Google w USA, w którym są zapisywane informacje poddawane analizie. Firma Google wykorzystuje te informacje, aby oceni naszą witrynę, sporządzać dla nas raporty o aktywnościach w sieci oraz świadczyć dodatkowe usługi związane z korzystaniem z tej witryny i Internetu w ogóle. Jeśli jest to zalecane w przepisach lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google, firma Google może w pewnych sytuacjach przekazywać te informacje stronom trzecim. Twój adres IP nie będzie w żadnym przypadku powiązany z innymi danymi Google.

Możesz uniemożliwić zapisywania plików cookies dzięki odpowiedniemu ustawieniu oprogramowania swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w tym przypadku mogą nie być w pełni dostępne wszystkie funkcje tej witryny. Możesz także uniemożliwić rejestrowanie danych wytworzonych przez pliki cookies i powiązanych z korzystaniem przez Ciebie z tej witryny (łącznie z Twoim adresem IP) przez Google oraz ich przetwarzanie przez tę firmę, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, dostępną w poniższym linku: Dodatek do przeglądarki, który wyłącza Google Analytics.

 

Korzystanie z Google Maps

Ta strona internetowa używa interfejsu Google Maps API do wizualnego wyświetlania informacji geograficznych. Podczas korzystania z Google Maps Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane o korzystaniu z funkcji map przez odwiedzających. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych Google, zobacz Otwiera link zewnętrzny w nowym oknie w Polityce prywatności Google. Tam możesz także zmienić ustawienia prywatności w centrum prywatnym.
Aby uzyskać szczegółowe instrukcje zarządzania własnymi danymi związanymi z usługami Google, kliknij tutaj.

 

Osadzone filmy z YouTube

Na niektórych naszych stronach umieszczamy filmy z YouTube. Operatorem wtyczek jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Gdy odwiedzisz stronę z wtyczką YouTube, połączy się ona z serwerami Youtube. Youtube zostanie poinformowany, które strony odwiedzasz. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie Youtube, Youtube może osobiście przypisać ci swoje zachowanie podczas surfowania. Można temu zapobiec, uprzednio wylogowując się z konta YouTube.

W przypadku uruchomienia filmu na Youtube dostawca wykorzystuje pliki cookie, które zbierają informacje o zachowaniu użytkownika.

Każdy, kto wyłączył przechowywanie plików cookie w programie Google Ad, nie będzie musiał oczekiwać takich plików cookie nawet podczas oglądania filmów z YouTube. Youtube przechowuje także inne niż osobiste informacje o użytkowaniu w innych plikach cookie. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz zablokować przechowywanie plików cookie w przeglądarce.

Więcej informacji na temat ochrony danych na „Youtube” można znaleźć w polityce prywatności dostawcy pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

Bezpieczeństwo

Firma Knelsen GmbH stosuje środki zaradcze, aby chronić Twoje dane osobowe przed utratą, zniszczeniem, fałszowaniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Oczywiście są przy tym przestrzegane przepisy dotyczące ochrony danych obowiązujące w Republice Federalnej Niemiec.

 

Certyfikat SSL

Aby zapewnić ochronę Twoich danych podczas przenoszenia, korzystamy z aktualnego stanu techniki w zakresie procedur szyfrowania (np. SSL) przez HTTPS.

 

Linki do innych witryn

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy witryny wwww.knelsen.de firmy Knelsen GmbH. Strony tej witryny mogą zawierać linki do innych oferentów w obrębie firmy Knelsen GmbH i poza nią, których nie dotyczy niniejsze oświadczenie o ochronie danych. Zalecamy, by po opuszczeniu witryny firmy Knelsen GmbH uważnie przeczytać zasady ochrony danych każdej witryny, która gromadzi dane osobowe.

 

Zmiana naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki prywatności od czasu do czasu w celu zapewnienia jej zgodności z aktualnymi wymogami prawnymi lub wdrożenia zmian w naszych usługach w Polityce prywatności, takich jak: Na przykład przy wprowadzaniu nowych usług. Twoja nowa wizyta będzie podlegać nowej polityce prywatności.

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halten uns strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden auf dieser Webseite nur im technisch notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben.

Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden.

 

Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten

Personenbezogene Daten sind alle Informationen zu Ihrer Identität wie beispielsweise Ihr Name oder Ihre E-Mail-Adresse. Solche Daten werden nur dann gespeichert, wenn Sie diese der Knelsen GmbH zur Verfügung stellen, z.B. über unser Kontaktformular.

 

Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten

Die Knelsen GmbH nutzt Ihre persönlichen Daten ausschließlich zu Zwecken der technischen Administration der Website, um Ihnen Zugang zu besonderen Informationen zu geben und zur sonstigen Kommunikation mit Ihnen. Ihre personenbezogenen Daten wird die Knelsen GmbH weder an Dritte weitergeben noch anderweitig nutzen.

 

Automatisch gesammelte Informationen

Wenn Sie auf die Website der Knelsen GmbH zugreifen, werden automatisch (also nicht über eine Registrierung) allgemeine Informationen gesammelt, die nicht personenbezogen sind (z.B. verwendeter Internetbrowser, Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweilzeit, aufgerufene Seiten). Diese Informationen werden verwendet, um Attraktivität, Inhalt und Funktionalität der Website zu verbessern. Eine weitere Nutzung oder Weitergabe Ihrer Daten erfolgt auch in diesem Fall nicht.

 

Cookies

Cookies sind kleine Dateien, die temporär auf Ihrer Festplatte abgelegt werden. Diese werden nur verwendet, um Informationen über die Nutzung der Website der Knelsen GmbH zu erhalten. Dadurch ist es möglich, Ihren Computer beim nächsten Aufruf der Seite der Knelsen GmbH automatisch wiederzuerkennen. Cookies enthalten aber keine personenbezogenen Daten, so dass der Schutz Ihrer Privatsphäre gesichert ist. Je nach Einstellung akzeptiert Ihr Internetbrowser Cookies automatisch. Sie können aber die Einstellungen Ihres Browsers jederzeit ändern und die Website der Knelsen GmbH auch ohne Cookies nutzen.

 

Google Analytics

Diese Website benutzt das Programm Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google-Inc. ("Google"). Google Analytics verwendet ebenfalls Cookies und überträgt die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung unserer Website an einen Server von Google in den USA, wo die Informationen zur Auswertung gespeichert werden. Google wird diese Informationen benutzen, um die Nutzung unserer Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für uns zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten, wird Google diese Informationen gegebenenfalls auch an Dritte übertragen. Ihre IP-Adresse wird Google im keinem Fall mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen.

 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics.

 

Verwendung von Google Maps

Diese Webseite verwendet Google Maps API, um geographische Informationen visuell darzustellen. Bei der Nutzung von Google Maps werden von Google auch Daten über die Nutzung der Kartenfunktionen durch Besucher erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google können Sie den Google-Datenschutzhinweisen entnehmen. Dort können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern.

Ausführliche Anleitungen zur Verwaltung der eigenen Daten im Zusammenhang mit Google-Produkten finden Sie hier.

 

Eingebettete YouTube-Videos

Auf einigen unserer Webseiten betten wir Youtube-Videos ein. Betreiber der entsprechenden Plugins ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine Seite mit dem YouTube-Plugin besuchen, wird eine Verbindung zu Servern von Youtube hergestellt. Dabei wird Youtube mitgeteilt, welche Seiten Sie besuchen. Wenn Sie in Ihrem Youtube-Account eingeloggt sind, kann Youtube Ihr Surfverhalten Ihnen persönlich zuzuordnen. Dies verhindern Sie, indem Sie sich vorher aus Ihrem Youtube-Account ausloggen.

Wird ein Youtube-Video gestartet, setzt der Anbieter Cookies ein, die Hinweise über das Nutzerverhalten sammeln.

Wer das Speichern von Cookies für das Google-Ad-Programm deaktiviert hat, wird auch beim Anschauen von Youtube-Videos mit keinen solchen Cookies rechnen müssen. Youtube legt aber auch in anderen Cookies nicht-personenbezogene Nutzungsinformationen ab. Möchten Sie dies verhindern, so müssen Sie das Speichern von Cookies im Browser blockieren.

Weitere Informationen zum Datenschutz bei „Youtube“ finden Sie in der Datenschutzerklärung des Anbieters unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

Sicherheit

Die Knelsen GmbH trifft Vorkehrungen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust, Zerstörung, Verfälschung, Manipulation und unberechtigten Zugriff zu schützen. Die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen der Bundesrepublik Deutschland werden dabei selbstverständlich beachtet.

 

SSL-Verschlüsselung

Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir dem aktuellen Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (z. B. SSL) über HTTPS.

 

Links zu anderen Websites

Diese Erklärung zum Datenschutz gilt für den Auftritt www.knelsen.de der Knelsen GmbH. Die Websites in diesem Auftritt können Links auf andere Anbieter innerhalb und außerhalb der Knelsen GmbH enthalten, auf die sich die Datenschutzerklärung nicht erstreckt. Wenn Sie die Website der Knelsen GmbH verlassen, wird empfohlen, die Datenschutzrichtlinie jeder Website, die personenbezogene Daten sammelt, sorgfältig zu lesen.

 

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z. B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.

 

Twoje prawa do informacji, sprostowania, zawieszenia, odwołania i sprzeciwu

Masz prawo do otrzymywania informacji o przechowywanych przez nas danych osobowych w dowolnym momencie. Podobnie masz prawo do sprostowania, zablokowania lub, z wyjątkiem wymaganego przechowywania danych w celach biznesowych, usunięcia swoich danych osobowych. Skontaktuj się z nami:

 

Knelsen GmbH
Am Schlinge 26
33154 Salzkotten
Germany

E-Mail: webmaster@knelsen.de

Aby blokada danych była zawsze brana pod uwagę, dane te muszą być przechowywane w pliku blokady do celów kontrolnych. Możesz również poprosić o usunięcie danych, o ile nie istnieje prawny obowiązek archiwizacji. O ile istnieje taki obowiązek, blokujemy Twoje dane na żądanie.

Możesz wprowadzić zmiany lub odwołać swoją zgodę, powiadamiając nas ze skutkiem na przyszłość.