Zabezpieczenie przed wypadnięciem za pomocą kotew uniwersalnych K, przetestowanych zgodnie z dyrektywą ETB

Kierujemy się wskazówkami dotyczącymi montażu okien i drzwi, a poniżej pokazujemy, jak można uzyskać zabezpieczenie przed wypadnięciem w przypadku różnych murów. Wymienione produkty zostały sprawdzone zgodnie z dyrektywą ETB dla „Materiałów zabezpieczających przed wypadnięciem”.

 

Kiedy trzeba zastosować zamocowanie zabezpieczone przed wypadnięciem?

"If components are installed below the parapet height and from a certain  difference in  between the ground (room side) and adjacent top edge of the railing (outside), then there are requirements of barrier safety that are specifed by the Supervisory Building Authority. The critical parapet heights (between 0.8 m and 1.1 m) and the difference in heights (between 0.5 m and 1.0 m) are governed in the Regional Building Codes of the states (Figure 5.18)"

 

Zabezpieczenie przed wypadnięciem w przypadku bloczków betonu komórkowego

Zabezpieczenie przed wypadnięciem zostało sprawdzone z kamieniem 17,5 mm i może być przenoszone na wszystkie grubsze bloki betonu komórkowego.

System mocowaniaNumer weryfikacyjny ift-Rosenheim
Kotwa EL (EL-Anker)
Szyny kątowe (Winkelschiene)
15-000077-PR01
Zamocowanie do oknaZamocowanie do kamienia
1 x Śruba do montażu okna Ø7,5x92
przez stalowe wzmocnienie
1x Śruba do montażu okna Ø7,5x92
przez profil PVC
3x SX kołek Ø10x80
3x Śruba do montażu okna Ø7,5x92
1x Wkręt samowiercący zgodnie Ø4,8x13

Zabezpieczenie przed wypadnięciem w przypadku cegły dziurawki

Zabezpieczenie przed wypadnięciem zostało sprawdzone z kamieniem 17,5 mm i może być przenoszone na wszystkie grubsze cegły dziurawki.

System mocowaniaNumer weryfikacyjny ift-Rosenheim
Kotwa EL (EL-Anker)
Szyny kątowe (Winkelschiene)
17-000719-PR03
Zamocowanie do oknaZamocowanie do kamienia
1 x Śruba do montażu okna Ø7,5x92
przez stalowe wzmocnienie
1x Śruba do montażu okna Ø7,5x92
przez profil PVC
2x kołek SX Ø10x50
2x Śruba do montażu okna Ø7,5x52
1x Wkręt samowiercący zgodnie Ø4,8x13

Zabezpieczenie przed wypadnięciem w przypadku kamienia wapiennego

Zabezpieczenie przed wypadnięciem zostało sprawdzone z kamieniem 15 mm i może być przenoszone na wszystkie grubsze kamienie wapienne.

System mocowaniaNumer weryfikacyjny ift-Rosenheim

EL-Anker - Płaskownik

EL-Anker - Ceownik

17-000719-PR01
Zamocowanie do oknaZamocowanie do kamienia
1 x Śruba do montażu okna Ø7,5x92
przez stalowe zbrojenie
1x Śruba do montażu okna Ø7,5x92
przez profil PVC
2x Śruba do montażu okna Ø7,5x52
dokładnie w kamieniu

Zabezpieczone przd wypadnięciem zamocowanie kotwami przed fasadą

Zabezpieczenie przed wypadnięciem zostało sprawdzone z kamieniem 15 mm i może być przenoszone na wszystkie grubsze kamienie wapienne.

System mocowaniaNumer weryfikacyjny ift-Rosenheim

FMW-Ceownik

17-000719-PR02
Zamocowanie do kamieniaZamocowanie do okna
2x Kołek o dużej wytrzymałości Ø8x71

1x Wkręt samowiercący Ø6,3x32
w gnieździe

3x Wkręt samowiercący ø4,8x32 w okrągłym otworze/p>

      - 2x w stalowym wzmocnieniu

      - 1x w profilu PVC

Zabezpieczenie przed wypadnięciem w przypadku cegieł szlifowanych T8-Poroton

Zamocowanie może być przenoszone na wszystkie cegły szlifowane drobnokomorowe.

System mocowaniaNumer weryfikacyjny ift-Rosenheim

EL-Anker - Ceownik

16-002677-PR01
Zamocowanie do oknaZamocowanie do kamienia
1 x Śruba do montażu okna Ø7,5x92
przez stalowe zbrojenie
1x Śruba do montażu okna Ø7,5x92
przez profil PVC

2x kołek SX Ø10x80

2x Śruba do montażu okna Ø7,5x102

Zabezpieczenie przed wypadnięciem w przypadku cegieł T8-MW

Zamocowanie może być przenoszone na wszystkie cegły szlifowane wielkokomorowe.

System mocowaniaNumer weryfikacyjny ift-Rosenheim

EL-Anker - Ceownik

Szyny kątowe

17-000719-PR04
Zamocowanie do oknaZamocowanie do kamienia
1 x Śruba do montażu okna Ø7,5x92
przez stalowe zbrojenie
1x Śruba do montażu okna Ø7,5x92
przez profil PVC

3x kołek SX Ø10x50

3x Śruba do montażu okna Ø7,5x52

1x Wkręt samowiercący Ø4,8x13

Zabezpieczenie przed wypadnięciem z uchwytem AS

Okno może być izolowane do 30 mm (wytyczne RAL) z uchwytem AS. Unika się szkodliwych mostków cieplnych.

System mocowaniaNumer weryfikacyjny ift-Rosenheim

Uchwyt AS

17-001190-PR02
Zamocowanie do oknaZamocowanie do parapet
3 x Wkręt samowiercący Ø4,8x32
w stalowym wzmocnieniu

2x Śruba wpustowa M6x25 mm

Wykaz produktów

W przykładach zamocowania wymieniono tylko te artykuły, które zostały wykorzystane przy wystawianiu certyfikatów prób ift. Zamocowanie można dostosować do wszystkich niżej wymienionych produktów.

EL-Anker - Ceownik

Nr artykułuNazwa artykułu
K-405100EL-150x1,5 U-Profil
K-405100-1EL-150x2,5 U-Profil
K-405102EL-200x1,5 U-Profil
K-405104EL-200x2,5 U-Profil
K-405105EL-250x1,5 U-Profil
K-405106EL-250x2,5 U-Profil
K-405106-1EL-250x3,0 U-Profil
K-405107EL-300x3,0 U-Profil
K-405108EL-350x3,0 U-Profil

EL-Anker - Płaskownik

Nr artykułuNazwa artykułu
K-405101-FEL-150x2,5 Flachstahl
K-405104-FEL-200x2,5 Flachstahl
K-405106-FEL-250x2,5 Flachstahl
K-405107-FEL-300x2,5 Flachstahl

Kątownik do montażu okien Ceownik (FMW - U-Profil)

Nr artykułuNazwa artykułu
K-405122-8FMW-65x145x3,0-BS32 - ETB

Szyny kątowe (Winkelschiene)

Nr artykułuNazwa artykułu
K-405029W-Sch-140x115
K-405029-1W-Sch-140x250

SX kołek

Nr artykułuNazwa artykułu
K-702528Fischer Dübel SX Ø10x50
K-702530Fischer Dübel SX Ø10x80

Śruba do montażu okna Ø7,5

Nr artykułuNazwa artykułu
K-7,5x042-SKFenstermontageschraube 7,5x42 - Senkkopf
K-7,5x052-SKFenstermontageschraube 7,5x52 - Senkkopf
K-7,5x062-SKFenstermontageschraube 7,5x62 - Senkkopf
K-7,5x072-SKFenstermontageschraube 7,5x72 - Senkkopf
K-7,5x082-LKFenstermontageschraube 7,5x82 - Linsenkopf
K-7,5x082-SKFenstermontageschraube 7,5x82 - Senkkopf
K-7,5x092-LKFenstermontageschraube 7,5x92 - Linsenkopf
K-7,5x092-SKFenstermontageschraube 7,5x92 - Senkkopf
K-7,5x102-LKFenstermontageschraube 7,5x102 - Linsenkopf
K-7,5x102-SKFenstermontageschraube 7,5x102 - Senkkopf
K-7,5x112-SKFenstermontageschraube 7,5x112 - Senkkopf
K-7,5x122-LKFenstermontageschraube 7,5x122 - Linsenkopf
K-7,5x122-SKFenstermontageschraube 7,5x122 - Senkkopf
K-7,5x132-SKFenstermontageschraube 7,5x132 - Senkkopf
K-7,5x142-LKFenstermontageschraube 7,5x142 - Linsenkopf
K-7,5x152-LKFenstermontageschraube 7,5x152 - Linsenkopf
K-7,5x152-SKFenstermontageschraube 7,5x152 - Senkkopf
K-7,5x182-LKFenstermontageschraube 7,5x182 - Linsenkopf
K-7,5x182-SKFenstermontageschraube 7,5x182 - Senkkopf
......