Suche


58 results:
1. Szukaj  
Suche  
2. Ochrona danych  
Ochrona danych Ochrona danychBardzo powa?nie traktujemy ochron? Twoich danych osobowych i ?ci?le przestrzegamy zasad okre?lonych w przepisach o ochronie danych. Dane osobowe s? gromadzone w tej…  
3. Kontakt  
Kontakt Knelsen Polska Sp. z o.o. Polna 9-11 PL-86-031 Osielsko Telefon: +48 (0)503-440-251                        …  
4. Strona startowa  
Witamy w firmie Knelsen Polska Zaoferujemy Ci wytrzyma?e na obci??enia po??czenie do ka?dej sytuacji monta?owej! W ostatnim czasie zasz?y istotne zmiany w zakresie izolacji budowlanych,…  
5. Informacje o wydawcy  
Informacje o wydawcy Knelsen Polska Sp. z o.o. Polna 9-11 86-031 Osielsko Polska Telefon: +48 (0)503-440-251, +48 (0)503-440-252 E-Mail: biuro@knelsen.eu Handelsregister:…  
6. Lokalizacje  
Lokalizacje    Paderborn Knelsen GmbH Am Schlinge 26 33154 Salzkotten Deutschland Telefon: +49 (0)5258 937669-5        …  
7. Zabezpieczenia przed wypadni?ciem  
Zabezpieczenie przed wypadni?ciem za pomoc? kotew uniwersalnych K, przetestowanych zgodnie z dyrektyw? ETB Kierujemy si? wskazówkami dotycz?cymi monta?u okien i drzwi, a poni?ej pokazujemy, jak…  
8. K?townik do monta?u okien z p?askowników - od do?u (FMW)  
K?townik do monta?u okien z p?askowników - od do?u (FMW-Flachstahl - unten) do zamocowania okien od do?u w obszarze muru oferuje wiele mo?liwo?ci przymocowania do muru   …  
9. Wzór  
Wzór Pakiet wzorów Korekty na ??danie SFK-200x1,5-40 Art.-Nr.: K-149000 W-200x2,5-40-H14 Art.-Nr.: K-405009 D-FBH bündig Art.-Nr.: K-405065 D-FBH variabel Art.-Nr.: K-405066 WS-65x110-F60…  
10. RK-Fest-K - z odchylanym k?townikiem  
RK-Fest-K - z odchylanym k?townikiem ??czy futryn? okienn? ze skrzynk? rolety rozdzielone termicznie po??czenie ?rubowe przenosi si?y (silny wiatr, otwieranie i zamykanie skrzyde?) na tyln?…  
11. RK-Fest-F - ze sta?ym k?tem  
RK-Fest-F - ze sta?ym k?tem ??czy futryn? okienn? ze skrzynk? rolety rozdzielone termicznie po??czenie ?rubowe przenosi si?y (silny wiatr, otwieranie i zamykanie skrzyde?) na tyln? ?cian?…  
12. Bezpo?redni uchwyt parapetu (wyrównany i odmienny)  
Bezpo?redni uchwyt parapetu (wyrównany i odmienny) (D-FBH) bezpo?rednie zamocowanie na futrynie okiennej brak mostków ciep?a zapewnia równomierne nachylenie wyrównany: parapet jest…  
13. k?townik do monta?u okien Ceownik (FMW - U-Profil)  
k?townik do monta?u okien Ceownik (FMW - U-Profil) prosty i szybki monta? okien w warstwie izolacyjnej nadaje si? do wszystkich systemów (aluminium, drewno i tworzywo sztuczne) krótsze rami?…  
14. K?townik o du?ej wytrzyma?o?ci BAP (BAP-SLW)  
K?townik o du?ej wytrzyma?o?ci BAP (BAP-SLW) do zamocowania elementów si?gaj?cych do pod?ogi zapewnia du?? warto?? przeniesienia obci??enia pewne zamocowanie okna do p?yty betonowej pewne…  
15. Element regulacyjny BAP (BAP-Justierelement)  
Element regulacyjny BAP (BAP-Justierelement) nadaje si? do wszystkich systemów (aluminium, drewno i tworzywo sztuczne) ?atwe wyrównywanie i oklockowywanie mo?liwo?? ?atwej regulacji, tak?e w…  
16. Konsola HST-SL (HST-SL-Konsole)  
Konsola HTS-SL - konsola o du?ej wytrzyma?o?ci do drzwi podno?no-przesuwnych (HST-SL-Konsole) do zamocowania od do?u elementów si?gaj?cych pod?ogi, szczególnie drzwi podno?no-przesuwnych proste…  
17. konsola o du?ej wytrzyma?o?ci BAP (BAP-SL-Konsole)  
konsola o du?ej wytrzyma?o?ci BAP (BAP-SL-Konsole) do pewnego zamocowania od do?u elementów si?gaj?cych do pod?ogi prostok?tne usztywnienie profilu podbalkonowego zapewnia du?? warto??…  
18. Konsola SL - konsola o du?ej wytrzyma?o?ci (SL-Konsole)  
Konsola SL - konsola o du?ej wytrzyma?o?ci (SL-Konsole) nadaje si? do wszystkich systemów (aluminium, drewno i tworzywo sztuczne) oferuje du?? warto?? przeniesienia obci??enia przy du?ym…  
19. Profil SL - profil o du?ej wytrzyma?o?ci (SL-Profil)  
Profil SL - profil o du?ej wytrzyma?o?ci (SL-Profil) oferuje wysok? warto?? przeniesienia obci??enia, zajmuj?c mniej miejsca      Nr artyku?u …  
20. Konsola WU (WU-Konsole)  
Konsola WU (WU-Konsole) nadaje si? do wszystkich systemów (aluminium, drewno i tworzywo sztuczne) opracowana do budynków z ceg?y z „rolk? le??c?” zamocowanie bez oklockowania maksymalne…  
Search results 1 until 20 of 58