Ochrona danych

Ochrona danychBardzo poważnie traktujemy ochronę Twoich danych osobowych i ściśle przestrzegamy zasad określonych w przepisach o ochronie danych. Dane osobowe są gromadzone w tej witrynie tylko w technicznie niezbędnym zakresie. W żadnym wypadku zgromadzone dane nie są sprzedawane ani przekazywane stronom trzecim z innych przyczyn.Poniższe oświadczenie zawiera ogólne informacje o tym, w jaki sposób gwarantujemy tę ochronę i w jakim celu są gromadzone poszczególne rodzaje danych.

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe to wszystkie informacje o Twojej tożsamości, takie jak na przykład Twoje imię i nazwisko czy adres e-mail. Takie dane będą zapisywane tylko wówczas, kiedy je udostępnisz firmie Knelsen GmbH, np. wpisując je do naszego Opens internal link in new windowformularza kontaktowego.

 

Wykorzystywanie danych osobowych i ich przekazywanie innym podmiotom

Firma Knelsen GmbH wykorzystuje Twoje dane osobowe wyłącznie w celach związanych z technicznym administrowaniem witryną, aby zapewnić Ci dostęp do konkretnych informacji i innych rodzajów komunikacji. Twoje dane osobowe nie są przekazywane przez firmę Knelsen GmbH stronom trzecim ani wykorzystywane w innym celu.

 

Automatycznie gromadzone informacje

Podczas uzyskiwania przez Ciebie informacji do witryny firmy Knelsen GmbH są automatycznie (czyli nie przez rejestrację) gromadzone ogólne informacje, które nie są danymi osobowymi (np. używana przeglądarka internetowa, liczba odwiedzin, przeciętny czas surfowania, wyświetlone strony). Te informacje są wykorzystywane do zwiększania atrakcyjności oraz udoskonalania treści i funkcjonalności tej witryny. Dalsze wykorzystywanie Twoich danych bądź ich przekazywanie innym podmiotom także nie ma miejsca w tym przypadku.

 

Cookies

Cookies to małe pliki, czasowo zapisywane na twardym dysku Twojego komputera Są one wykorzystywane wyłącznie do uzyskiwania informacji o wykorzystywaniu witryny firmy Knelsen GmbH. Dzięki temu jest możliwe automatyczne ponowne rozpoznanie Twojego komputera przy następnym wywołaniu witryny firmy Knelsn GmbH. Cookies nie uzyskują jednak żadnych danych osobowych, dzięki czemu zapewniona jest ochrona Twojej prywatności. W ustawieniu standardowym Twoja przeglądarka internetowa może automatycznie akceptować cookies. Możesz jednak zawsze zmienić jej ustawienia i korzystać z witryny firmy Knelsen GmbH także bez cookies.

 

Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z programu Google Analytics, czyli usługi analizowania sieci firmy Google-Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje także pliki cookies i przenosi informacje, uzyskiwane przez nie podczas korzystania przez Ciebie z naszej witryny, na serwer Google w USA, w którym są zapisywane informacje poddawane analizie. Firma Google wykorzystuje te informacje, aby oceni naszą witrynę, sporządzać dla nas raporty o aktywnościach w sieci oraz świadczyć dodatkowe usługi związane z korzystaniem z tej witryny i Internetu w ogóle. Jeśli jest to zalecane w przepisach lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google, firma Google może w pewnych sytuacjach przekazywać te informacje stronom trzecim. Twój adres IP nie będzie w żadnym przypadku powiązany z innymi danymi Google.

Możesz uniemożliwić zapisywania plików cookies dzięki odpowiedniemu ustawieniu oprogramowania swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w tym przypadku mogą nie być w pełni dostępne wszystkie funkcje tej witryny. Możesz także uniemożliwić rejestrowanie danych wytworzonych przez pliki cookies i powiązanych z korzystaniem przez Ciebie z tej witryny (łącznie z Twoim adresem IP) przez Google oraz ich przetwarzanie przez tę firmę, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, dostępną w poniższym linku: Opens external link in new windowDodatek do przeglądarki, który wyłącza Google Analytics.

 

Korzystanie z Google Maps

Ta strona internetowa używa interfejsu Google Maps API do wizualnego wyświetlania informacji geograficznych. Podczas korzystania z Google Maps Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane o korzystaniu z funkcji map przez odwiedzających. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych Google, zobacz Otwiera link zewnętrzny w nowym oknie w Polityce prywatności Google. Tam możesz także zmienić ustawienia prywatności w centrum prywatnym.
Aby uzyskać szczegółowe instrukcje zarządzania własnymi danymi związanymi z usługami Google, Opens external link in new windowkliknij tutaj.

 

Bezpieczeństwo

Firma Knelsen GmbH stosuje środki zaradcze, aby chronić Twoje dane osobowe przed utratą, zniszczeniem, fałszowaniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Oczywiście są przy tym przestrzegane przepisy dotyczące ochrony danych obowiązujące w Republice Federalnej Niemiec.

 

Certyfikat SSL

Aby zapewnić ochronę Twoich danych podczas przenoszenia, korzystamy z aktualnego stanu techniki w zakresie procedur szyfrowania (np. SSL) przez HTTPS.

 

Linki do innych witryn

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy witryny wwww.knelsen.de firmy Knelsen GmbH. Strony tej witryny mogą zawierać linki do innych oferentów w obrębie firmy Knelsen GmbH i poza nią, których nie dotyczy niniejsze oświadczenie o ochronie danych. Zalecamy, by po opuszczeniu witryny firmy Knelsen GmbH uważnie przeczytać zasady ochrony danych każdej witryny, która gromadzi dane osobowe.

 

Zmiana naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki prywatności od czasu do czasu w celu zapewnienia jej zgodności z aktualnymi wymogami prawnymi lub wdrożenia zmian w naszych usługach w Polityce prywatności, takich jak: Na przykład przy wprowadzaniu nowych usług. Twoja nowa wizyta będzie podlegać nowej polityce prywatności.

 

Prawo do informacji

Wszelkie ewentualne pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, kieruj do:

Knelsen GmbH

Am Schlinge 26

33154 Salzkotten

Germany

E-Mail: Opens window for sending emailwebmaster@knelsen.de

 

Na życzenie poinformujemy Cię pisemnie zgodnie z obowiązującymi przepisami, czy i które z Twoich danych osobowych zostały zapisane w naszej witrynie.