Informacje o wydawcy

Knelsen GmbH

Am Schlinge 26

33154 Salzkotten

Deutschland

Telefon: +49 (0)5258 93766-95, +49 (0)5258 93766-96

Fax: +49 (0)5258 93766-97

E-Mail: Opens window for sending emailinfo@knelsen.de

Amtsgericht Paderborn, HRB 7355

Ust-IdNr.: DE 237 263 408

 

zarządzanie

Waldemar Knelsen

Anatoli Knelsen

 

Właściwe organy nadzorcze

Gewerbe-/Ordnungsamt Salzkotten

Finanzamt Paderborn

NIP: 339 / 5828 / 1100

 

Bank

Institut: Volksbank Paderborn

Kontonummer: 813 0695 900

BLZ: 472 601 21

IBAN: DE49 4726 0121 8130 6959 00

BIC: DGPBDE3MXXX

 

Knelsen Polska Sp. z o.o.

Polna 9-11
86-031 Osielsko

Polska

Telefon: +48 (0)503-440-251, +48 (0)503-440-252
biuro@knelsen.eu

E-Mail: Opens window for sending emailbiuro@knelsen.eu

 

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydzial Gospodarczy KRS

KRS 0000519429

Regon: 341607838

 

zarządzanie

Michał Michalowicz

Tomasz Jagoda

 

Właściwe organy nadzorcze

Kujawsko - Pomorki

Urząd Skarbowy

 

mBank S.A.

BIC mBank: BREXPLPWMBK

Numer rachunku PL:     97 1140 2004 0000 3502 7628 0950

Numer rachunku EUR: 43 1140 2004 0000 3512 0467 2996

 

Wszelkie prawa zastrzeżone

Wszelkie treści opublikowane w tej witrynie (układ graficzny, teksty, zdjęcia, grafiki itd.) są chronione prawem autorskim. Wszelkie wykorzystywanie niedopuszczone przez ustawę o prawie autorskim wymaga wcześniejszej wyraźnej zgody firmy Knelsen GmbH. Ma to zastosowanie w szczególności do powielania, opracowywania, tłumaczenia, zapisywania, przetwarzania oraz przekazywania innym podmiotom zawartości baz danych lub innych mediów bądź systemów elektronicznych. Zapytania należy kierować na adres Opens window for sending email info@knelsen.de. Wszelkie wymienione w witrynie internetowej i ewentualnie chronione przez strony trzecie znaki firmowe i towarowe podlegają w sposób nieograniczony postanowieniom aktualnie obowiązującego prawa do używania znaków zastrzeżonych i prawa do ich posiadania przysługującego konkretnym zarejestrowanym właścicielom.  Jedynie na podstawie zwykłego przywołania nie można wyciągać wniosku, że znak firmowy nie jest chroniony prawami osób trzecich. Firma Knelsen GmbH pragnie we wszystkich publikacjach szanować prawa autorskie do wykorzystanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać samodzielnie opracowywane grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty albo odwoływać się do wolnych od licencji grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów. Wszystkie wymienione w tej witrynie i ewentualnie chronione prawami osób trzecich znaki firmowe i towarowe podlegają w nieograniczonym zakresie zasadom aktualnie obowiązującego prawa do używania znaków zastrzeżonych i prawa do ich posiadania przysługującego konkretnym zarejestrowanym właścicielom. Jedynie na podstawie zwykłego przywołania nie można wyciągać wniosku, że znak firmowy nie jest chroniony przez prawa osób trzecich!

 

Wykluczenie odpowiedzialności w przypadku treści własnych

Treści niniejszej witryny są dobierane i wprowadzane z największą możliwą starannością. Nie można jednak wykluczyć błędów w procesie ich przetwarzania. Prosimy o przekazywanie nam wskazówek i poprawek. Pomimo starannego kontrolowania treści tej witryny nie możemy przyjąć odpowiedzialności za jej prawidłowość, kompletność i aktualność. W szczególności firma Knelsen GmbH nie przyjmuje odpowiedzialności za ewentualne szkody i konsekwencje wynikające z bezpośredniego lub pośredniego wykorzystywania prezentowanych treści.

 

Wykluczenie odpowiedzialności w przypadku linków do treści zewnętrznych

Firma Knelsen GmbH jako oferent treści w odniesieniu do treści własnych, które przygotowuje do wykorzystania, ponosi odpowiedzialność zgodnie z ogólnym ustawodawstwem. Od tych treści własnych należy odróżnić odnośniki do treści udostępnianych przez innych oferentów. Te treści zewnętrzne nie pochodzą od firmy Knelsen GmbH i firma Knelsen GmbH nie ma możliwości wpływania na zawartość witryn stron trzecich. Zawatość witryn stron trzecich, do których kieruje linki firma Knelsen GmbH, nie odzwierciedlają opinii firmy Knelsen GmbH i służą wyłącznie do informowania i prezentowania powiązań. Te stwierdzenia mają zastosowanie do wszystkich linków i odnośników umieszczonych we własnej witrynie internetowej, które zostały utworzone przez firmę Knelsen GmbH. Wyłączną odpowiedzialność za nielegalne, wadliwe lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystywania lub niewykorzystywania tego rodzaju prezentowanych informacji ponosi właściciel przywołanej strony. Podmiot odpowiedzialny za opracowywanie witryny internetowej i zawarte w niej treści zgodnie z § 6 umowy o świadczenie usług medialnych: Opens window for sending email Opens window for sending emailwebmaster@knelsen.de